Сертификати

Сертификат DNV MED-D p.1

Пожарогасителите FLAMEX са сертифицирани съгласно MED-B и MED-D от Det Norske Veritas, Норвегия (DNV). Сертификатите могат да се видят на адрес на DNV:

http://exchange.dnv.com/taridocs/ECTE-CER/54%5C09212098.htm 

 

Има издадено становище от ГДПБЗ N ПО-ПС-ЕС-17/24.02.2011 за използване на територията на Р. България 6 л пожарогасители Фламекс, аналогични на 9 л носими водни пожарогасители.  

С РЕШЕНИЕ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО" ОТ 11.07.2011г.  С РЕГ. № ПО-ПС-ЕС74  9-литровите носими водни пожарогасители МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАМЕНЕНИ С 2 ЛИТРОВИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ ФЛАМЕКС 

 

Сертификат DNV MED-B p.1
Сертификат DNV MED-B p.2
Сертификат DNV MED-D p.2
Становище от ГДПБЗ
Становище от ГДПБЗ