Защо FLAMEX?

  • По-добра ефективност

Минималните изисквания съгласно Българското законодателство и EN 3 за стандартните 6 литра пожарогасители са клас 9А, докато пожарогасителите FLAMEX постигат клас 34А.
Времето на действие на стандартните 6 литрови пожарогсители е 15 секунди, докато на пожарогасителите FLAMEX e 50 секунди.

  • Лесни за употреба

Специално проектирана дюза разпръсква агента в широк ъгъл, което повишава гасителния ефект.
Работното налягане на тези пожарогасители е много по-ниско, отколкото това на праховите пожарогасители, което ги прави лесни за боравене по време на гасителния процес.

  • Екологично чисти

Пожарогасителят е създаден с цел да се намалят пораженията, които  нормално възникват в резултат на употребата на прахови пожарогастители и обикновената химическа пяна и няма да нанесе повече щети, отколкото би го направила обикновена вода след процеса на гасенето. Агентът се изпира напълно.

  •  Охлаждащ ефект

Агентът бързо охлажда материалите и предотвратява повторното възникване на пожара.

  •  Сертифицирани

1. СЕ маркирани съгласно спецификациите на ЕС от Директива 97/23/ЕС за съоръжения под налягане.
2. Тествани съгласно EN 3-7:2004, издаден доклад от изпитване от MPA Dresden, Германия.
3. Маркировка за съответствие от нотифициран орган №0575, Det Norske Veritas, Норвегия (за повече информация виж секция Сертификати).