Знаете ли, че

Знаете ли, че ...
... 20% от пожарите в домовете са причинени от неправилна употреба на уреди с открит пламък (камини, печки с твърдо гориво)
... първите 2 минути от възникнал битов пожар са ключово важни за намаляване на пораженията
... почистването на пораженията причинени от използването на прахови пожарогасители е доста трудоемка задача.

 

Замисляли сте се, че ...

Купон - хвърлена цигара. Романтична нощ - бутната свещ. Опитваш се да си оправиш ключа на лампата - късо съединение. Това са само малка част от сценариите, които могат да доведат до пожар и то не къде да е, а в собствения ти дом, пък бил той и твоята крепост. Освен ако не живееш в пещера, разбира се.*

 

За да се справите със случайно възникнали битови пожари, повишавайки безопасността на Вас и вашето семейство, Ви предлагаме серия пожарогасители FLAMEX Environment.
  
Чувствително нараства броя на битовите пожари в цялата страна.

Основните причини са предизвикани от неправилно и небрежно ползване на отоплителни уреди и инсталации в жилища, офиси, търговски обекти, работни помещения и фургони.
От началото на годината в София при пожари са загинали 10 и са пострадали 31 граждани.
Основните предпоставки за битовите пожари през есенно-зимния сезон са неспазване на елементарното правило - за осигуряване на безопасно разстояние от отоплителния уред до мебели и до завивки, поне 80 см. До запалвания и пожари водят и техническите неизправности в процеса на експлоатация на уредите. Също и проявено нехайство при използването им, особено когато са забравени включени в мрежата. Не са редки случаите на пожари, предизвикани от самоделно монтирани и неподдържани сградни инсталации за местно отопление. Необезопасените комини на сградите с горими покривни конструкции за в основата на пожарите през този сезон.

Най-уязвими при битовите пожари са децата, възрастните, болните и трудно подвижните хора. От пожарната препоръчват да се огледа състоянието на отоплителните уреди, да се поразместят близко стоящите до печките мебели и вещи. Много важно в такива случаи - кабелите и разклонителите да са разположени така, че да не бъдат пречка по местата за придвижване на възрастния човек из стаята.

Особено застрашени са децата, с интереса към играта с огън и липсващата реална представа за заплахата, коментират от службата. От пожарната съветват децата да бъдат възпитавани към предпазливо и внимателно отношение към онези уреди и предмети, които са опасни и не са подходящи за детска игра, както и да не се оставят без контрол по-малките деца.

*http://kaka-cuuka.com/169