Течност за импрегниране на дървесина

ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА НА ДЪРВО
Предпазете Вашата къща
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА:

FLAMEX е водоразредима течност за импрегниране на дърво, с цел защита срещу пожар, произведена в България.
FLAMEX е неотровна, неутрална течност, която причинява корозия колкото водата.
FLAMEX е продукт, който не замърсява околната среда, не съдържа халогени и вещества, които могат да произвеждат халогенни елементи.
В структурата си течността няма никакъв тип въглеродни връзки, които да могат да се разделят и да образуват CО2.
В резултат на това, FLAMEX не влияе на озоновия слой в атмосферата, и не допринася за увеличаване на парниковия ефект.

 

Продуктът в числа:

PH: 7-8
Вискозитет: 3,90
Специфично тегло при 15°C: 1,17
Цвят: Светъл

 

Методи за тестване:

Продукта ФЛАМЕКС като забавител на горенето за дървесина е тестван в Център за Изпитване и Европейска Сертификация- гр. Стара Загора, Сертификат за акредитация , рег. № 252 ЛИ/05.08.2016, www.ctec-sz.com

ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД РЕАКЦИЯ НА ОГЪН

№ 1871-CPR-RtF-200/24.01.2018 г.

Методи на изпитване и номер на изпитването БДС EN 13823:2010+А1:2015;

БДС EN ISO 11925-2:2011; БДС EN ISO 9239-1 :2010

Класификацията е проведена в съответствие с EN 13501-1:2007+А1:2009

 

ПОЖАРНА КЛАСИФИКАЦИЯ ПО РЕАКЦИЯ НА ОГЪН

B-s2,d0;                Bfl – s1

 

Документи, които съпровождат доставката


Декларация за строителен продукт издадена от производителя
Протокол за огнезащита – попълва се от купувача
Становище за допустимост
Инструкция за нанасяне
 


Изображения

Инструкции

Видео клипове