Течност за импрегниране на дървесина

ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА НА ДЪРВО
Предпазете Вашата къща
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА:

FLAMEX е водоразредима течност за импрегниране на дърво, с цел защита срещу пожар, произведена в България.
FLAMEX е неотровна, неутрална течност, която причинява корозия колкото водата.
FLAMEX е продукт, който не замърсява околната среда, не съдържа халогени и вещества, които могат да произвеждат халогенни елементи.
В структурата си течността няма никакъв тип въглеродни връзки, които да могат да се разделят и да образуват CО2.
В резултат на това, FLAMEX не влияе на озоновия слой в атмосферата, и не допринася за увеличаване на парниковия ефект.

 

Продуктът в числа:

PH: 7-8
Вискозитет: 3,90
Специфично тегло при 15°C: 1,17
Цвят: Светъл

 

Методи за тестване:

FLAMEX е тестван в съответствие с методите и критериите описани в: NS 3919 / pr. EN 13823 и EN ISO 11925-2.

Пожарна класификация:   B-s2,dO


Видео клипове