Течност за импрегниране на текстил

Обща информация за продукта
Защитете Вашите дрехи

FLAMEX е водоразредима течност за импрегниране на текстил, с цел защита срещу пожар, произведена в България.
FLAMEX е неотровна, неутрална течност, която причинява корозия колкото водата.
FLAMEX е продукт, който не замърсява околната среда, не съдържа халогени и вещества, които могат да произвеждат халогенни елементи.
В структурата си течността няма никакъв тип въглеродни връзки, които да могат да се разделят и да образуват CО2.
В резултат на това, FLAMEX не влияе на озоновия слой в атмосферата, и не допринася за увеличаване на парниковия ефект.

 

Продуктът в числа:

PH: 7-8
Вискозитет: 3,90
Специфично тегло при 15°C: 1,17
Цвят: Светъл

 

Методи за тестване:

FLAMEX е тестван в съответствие с методите и критериите описани в: IMO FTPC Part 7 / IMO Res.A.471(XII), допълнено с IMO Res. A.563(14)
Има издадено Становище за Съответствие с Изискванията за Пожарна Безопасност от Министерство на Вътрешните Работи, Главна Дирекция „Пожарна Безопасност и Спасяване” № ПО-Н-Д- 92/28.06.2010.

 

Пожарна класификация: Т1 - трудногорими

Лявата част на дивана е обработен с FLAMEX, забавяща горенето течност:   

Видео клипове