ФЛАМЕКС – 11 години екологична борба с огъня

За нас

ФЛАМЕКС – БЪЛГАРИЯ ООД  е норвежко-българска компания създадена през 2009 година за екологична борба с огъня по програма на Норвежкото правителство, за насърчаване на двустранните отношения между Норвегия и България.

ФЛАМЕКС-БЪЛГАРИЯ ООД произвежда   иновативна екологична течност ФЛАМЕКС /FLAMEX/, забавител на горенето за дърво, текстил, хартия и борба с пожарите.

ФЛАМЕКС /FLAMEX/,  е продукт който не замърсява околната среда, не съдържа халогени вещества, които могат да произвеждат халогенни  елементи. В структурата си течността няма никакъв тип въглеродни връзки, които могат да се разделят и да образуват СО2. В резултат на това, ФЛАМЕКС  не влияе на озоновия слой в атмосферата и не допринася за увеличаване на парниковия ефект.  Веществото не разрушава озоновия слой и не е воден замърсител. Не се класифицира като опасно за транспортиране. Причинява корозия колкото водата.

Търговец за България ИНХОМ ООД.

Екологична течност ФЛАМЕКС

Продукта Фламекс е  произведен в България по иновативна екологична формула на норвежката компания.

Продукта е предназначен за обработка на повърхности с цел забавяне на горенето и подобряване класа на реакция на огън. Импрегнанта „Фламекс” е водноразтворима течност, неотровна, с неутрално PH 7,5, не замърсява околната среда, екологичен продукт. Импрегнанта „Фламекс”        не променя цвета на обработената дървесина, текстил и хартията.

Продукт Фламекс
Начин на употреба: Нанася се с четка, валяк, безвъздушен пистолет, във ваничка, потапяне  или автоклав. Продукта ФЛАМЕКС е предназначена за:
 • за импрегниране на всички видове дървесина  срещу горене
 • за импрегниране на текстил
 • за борба с горските пожари
Продуктът в числа: РН: 7-8 Вискозитет: 3,90 Специфично тегло при 15 С: 1,17 Цвят: Светъл Гаранционен срок на използване 5 години. Съхранява се в затворени съдове до -5 градуса по Целзий.

Подобряване на класа на реакция на огън за дърво

Пожарна класификация по реакция на огън

Bfl – s1

B–s2,d0;

Импрегнанта „Фламекс” е водноразтворима течност, неотровна, с неутрално PH 7,5, не замърсява околната среда, екологичен продукт. Импрегнанта „Фламекс” не променя цвета на обработената дървесина

Предназначен за обработка на всички видове дървесина и слоеста дървесина /ПДЧ,шпертплат/, стени, подови покрития, аварийни изходи. . Концентрата се разрежда с вода 50/50.Нанася се с четка, валяк, безвъздушен пистолет, във ваничка или автоклав. До достигане на разходната норма за съответните повърхности

Дървените повърхности трябва да са предварително почистени и обезпрашени. Върху тях не трябва да има остатъци от стара боя , лакове , лепила, безир, паркетин и други подобни / това ще доведе до силно намаляване на ефекта на трудногоримост и недостигане на клас на реакция на огън B 0 s2, d 0; Bfl – s1. Последваща обработка – поставянето на лак не променя защитните свойства на забавителя.

СЕРТИФИКАТИ:

Пожарна класификация по реакция на огън Bs2,d0;   Bfls1

ДОКУМЕНТИ:

Фактура за продукта
Становище за допустимост, издадено от ГДБПЗН, валидно до 03.2023 г.
Сертификат за дърво
Декларация за строителен продукт
Информационен лист
Инструкция за нанасяне – разходна норма;
Протокол за огнезащита съгласно Приложение № 7 към чл. 27, ал. 3 от наредба 8121з/01.10.2014;

МЕТОДИ НА ТЕСТВАНЕ:

Продукта ФЛАМЕКС като забавител на горенето за дървесина е тестван в Център за Изпитване и Европейска Сертификация – гр. Стара Загора.
Сертификат за акредитация, рег. № 252 ЛИ/05.08.2016 www.ctec-sz.com
Протокол за класификация според реакция на огън № 1871-CPR-RtF-200/24.01.2018 г.
Методи на изпитване и номер на изпитването БДС EN 13823:2010+А1:2015; БДС EN ISO 11925-2:2011; БДС EN ISO 9239-1 :2010 Класификацията е проведена в съответствие с EN 13501-1:2007+А1:2009

 

Подобряване на класа на реакция на огън за текстил

БДС ЕN 13773 Текстил и продукти от текстил.

Продукта Фламекс произведен в България е норвежка иновация, предназначен за обработка на повърхност с цел забавяне на горенето на всички видове текстил. Нанася се с четка, валяк, безвъздушен пистолет, чрез потапяне.

Импрегнанта „Фламекс” е водноразтворима течност, неотровна, с неутрално PH 7,5, не замърсява околната среда, екологичен продукт. Импрегнанта „Фламекс” не променя цвета на обработения текстил.

МЕТОДИ НА ТЕСТВАНЕ:

Национални изисквания БДС ЕN 13773 Текстил и продукти от текстил. Поведение при горене . Заеси и пердета. Схема на класификация.За импрегниране на текстил против горене. Продукта е тестван в МВР ГД „ПБЗН“ ИЗПИТВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР ПО ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ, София, ул. „Огнеборец“ № 1 ПРОТОКОЛ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД РЕАКЦИЯ НА ОГЪН. Протоколи за изпитване № ИЦ-1-12/07.06.2019 и № ИЦ-9-13/19.09.2019

Методи на изпитване и номер на изпитването:  БДС EN 1101:1998/А1:2006 и БДС EN 6940:2206, БДС EN 13772:2012 и БДС EN ISO 6941:2009. Класификацията е проведена в съответствие с БДС EN 13772:2012 и БДС EN ISO 6941:2009

СЕРТИФИКАТИ:

КЛАСИФИКАЦИЯ ПО РЕАКЦИЯ НА ОГЪН ЗА ТЕКСТИЛ – БДС/ЕN 13773 КЛАС 1 НЕГОРИМ

РАЗХОДНА НОРМА ОТ 70 до 350 мл на кв метър едностранно.

Продукта ФЛАМЕКС за гасене на горски пожари

Продукта Фламекс произведен в България е норвежка иновация „Фламекс” е водноразтворима течност, неотровна, с неутрално PH 7,5, не замърсява околната среда, екологичен продукт.

Течност „FLAMEX” може да се използва успешно в борбата с пожарите. Добавка от 10 % към водата в средства за гасене ще доведе до значително повишаване на ефективността от гасенето, ще намали значително разходите по гасенето с доказано ПЕТКРАТНО намален воден ресурс, което е предпоставка за скъсяване времето на гасене и за минимализиране на щетите от пожарите..Направените презентации в Горските стопанства през годините потвърдиха ефективността на течността с борба с пожарите.

Иновативната течност „FLAMEX” има силно охлаждащ ефект. ПОТИСКА ДИМЕНЕТО при гасене на горски масиви, сметища и стопански постройки. Иновативната формула на течност „FLAMEX” не дава възможност за вторично възпламеняване, което стои в основата и като гасителен агент. Видно от проведени тестове и съгласно Протокол от лабораторен тест № 2010-F – 1794 – 01 издаден от MPA Dreden/ изпитвателна лаборатория за пожарогасителни средства и оборудване , нотифициран орган № 0767 и член на EGOLF/, където 2 литровия воден пожарогасител с добавка 10 % „FLAMEX” отговаря на 9 литровия воден пожарогасител в България и  тестове направени в ГД «БПЗН»

Фламекс борба с пожарите

Контакти

гр. Белослав
Цех 4 на Белослав АД

flamexbg@gmail.com

+359 888 224 784

Изпрати запитване


  Фламекс България

  ФЛАМЕКС – БЪЛГАРИЯ ООД  е норвежко-българска компания създадена през 2009 година.

  Контакти

  гр. Белослав
  Цех 4 на Белослав АД
  Email: flamexbg@gmail.com
  Тел: +359 888 224 784